1

انتخاب سال با خرید لامپ حشره کش برقی

لامپ حشره کش برقی زپ لایت محصول سال 2018، از بین برنده ی حشرات موذی و پشه ها مزاحم بوده و با خرید این لامپ حشره کش برقی  خود ر از شر پشه ها و حشرات مزاحم نجات دهید.

این حشره کش دارای دو لامپ LED است که یکی با نور آبی و دیگری با نور سفید می باشد. نور آبی این حشره کش باعث جذب حشرات شده و زمانی که حشرات به آن جذب می شوند آنها را از بین می برد. نور سفید نیز برای روشن کردن محیط است.

ادامه مطلب...
1