1

جاقلمی رومیزی طرح هلو کیتی هدیه ای برای کودکان

جاقلمی رومیزی طرح هلو کیتی هدیه ای مناسب برای کودکان به شمار می رود که می توان از آن به عنوان جاقلمی رومیزی و یا جامدادی نیز استفاده نمود. در این جاقلمی رومیزی طرح هلو کیتی یک ساعت شنی به کار رفته است که می توان در زنگ های تفریح درس خواندن خود با آن ها بازی کنید و یا زمان را اندازه گیری کنید. با استفاده از این جاقلمی رومیزی طرح هلو کیتی زیبایی را به خود هدیه دهید و با آن ساعت را اندازه گیری نمایید.

ادامه مطلب...
1